Selecteer een pagina

RSI | CANS

RSI = Repetitive Strain Injury of CANS = Complaints Arms Neck Shoulder

Talloze Nederlanders lijden in meer of mindere mate aan RSI of RSI-gerelateerde klachten. Tegenwoordig wordt het woord RSI niet zo vaak meer gebruikt maar wordt er eerder gesproken van CANS.

De bekendste en meest voorkomende RSI/CANS klachten zijn:

 • Muisarm, SMS-duim & Wii-arm;
 • Golfelleboog & Tenniselleboog (tennisarm);
 • Frozen shoulder;
 • Aspecifieke CANS (Complaints of Arm Neck and/or Shoulder);
 • Carpaal Tunnel Syndroom (CTS);
 • Peesontsteking & Peesschede-ontsteking;
 • Slijmbeursontsteking (bursitis).

Wat is RSI/CANS en hoe ontstaat het?
RSI/CANS is een verzamelnaam voor klachten en symptomen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. De klachten worden doorgaans veroorzaakt door het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het in standhouden van RSI/CANS.

De klachten ontstaan vaak omdat de spieren in het “probleemgebied” voortdurend aangespannen zijn. Door te weinig variatie in de bewegingen tijdens het werken en de constante aanspanning neemt de doorbloeding van de spieren af. Afvalstoffen vanuit de spieren worden hierdoor niet voldoende afgevoerd. Pijnklachten zijn hiervan het gevolg.
Een natuurlijke reactie op pijn is een toename van de spierspanning, waardoor nog minder bewogen wordt en de doorbloeding nog meer wordt beperkt. Ook kunnen er gemakkelijk spierknopen ontstaan.
Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Daarnaast kan bij stress RSI/CANS sneller optreden omdat de spierspanning dan al hoger is dan normaal.

Hoe herken je RSI/CANS?
Klachten die kunnen optreden bij RSI/CANS zijn o.a:

 • Pijn en stijfheid in de nek- en schouder spieren;
 • Pijn en stijfheid in de spieren van onderarmen, polsen en/of handen;
 • Uitstralende pijn in de armen en handen;
 • Tintelingen in handen en/of vingers;
 • Koude, klamme handen;
 • Een moe gevoel in de armen.

Omdat de symptomen van vrijwel alle RSI/CANS klachten sterk op elkaar lijken, is het doorgaans erg lastig om de exacte oorzaak ervan vast te stellen. In veel gevallen wordt zelfs geen exacte diagnose gesteld maar, bij gebrek aan iets beters, simpelweg RSI/CANS geïndiceerd. Als je het vermoeden hebt dat je lijdt aan RSI/CANS klachten, doe dan allereerst een online RSI/CANS test.

RSI/CANS ontstaat niet van de één op de andere dag. Het begint met kleine klachten, maar het wordt vaak steeds erger. Om deze reden is het noodzaak om op tijd aan de bel te trekken.

Behandeling
Er is geen standaardoplossing aan te dragen voor het voorkomen van RSI/CANS. Wat we kunnen doen heeft vrijwel allemaal te maken met:

 • Het ontspannen van de spieren en geest.
 • Stimuleren van de bloeddoorstroming (d.m.v. bijvoorbeeld massage of sport).

Heb je klachten, dan kun je o.a. de volgende acties ondernemen;

 • Neem maatregelen, wacht niet tot de klachten te ernstig zijn.
  (bezoek je huisarts en/of arboarts)
 • Controleer de werkplek. Is de werkplek voldoende aangepast aan het lichaam en de werktaken.
  Indien van toepassing kan werkplekadvies ingezet worden.
 • Voorkom overbelasting. Doe een taak niet te lang achter elkaar. Wissel af en neem regelmatig een korte pauze.
 • Verminder spanningen. Stress kan het hele proces versterken.
 • Neem voldoende rust en vermijd de handelingen die tot jouw RSI/CANS klachten hebben geleid.
 • Let op de werkhouding. Een goede houding kan klachten voorkomen.
 • Doe oefeningen voor het verbeteren van de doorbloeding en het ontspannen en rekken van de spieren.
 • Blijf voldoende bewegen, maar doe dit gecontroleerd en verantwoord, eventueel onder begeleiding van een therapeut.

In veel gevallen is het moeilijk om af te komen van RSI/CANS klachten wanneer je ze eenmaal hebt. Toch zijn er een aantal therapieën die uitkomst kunnen bieden bij een groot aantal vormen van RSI. Enkele voorbeelden van effectieve therapieën en behandelingen tegen RSI/CANS zijn:

 • Therapeutische massage (o.a. stoelmassage / shiatsu)
 • Medische fitness
 • Mensendieck therapie
 • Cesar therapie
 • Revalidatie therapie
 • Fysiotherapie