Algemene voorwaarden

Voor al onze massages en behandelingen hanteren wij de volgende algemene voorwaarden:

 • Wanneer je een afspraak maakt bij de Massage & Beautybrigade ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
 • De Massage & Beautybrigade werkt volgens de AVG wet.
 • Bij een behandeling aan huis vragen wij naar uw woonsituatie. Is er geen lift aanwezig wanneer u bijvoorbeeld in een flat woont (m.u.v. de begane grond) kunnen wij u deze service niet aanbieden.
 • De Massage & Beautybrigade is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Om optimaal te kunnen genieten van uw behandeling verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten.
 • In onze salon mag niet worden gerookt.
 • Bij (stoel)massage aan huis dient u er zorg voor te dragen dat er een minimale ruimte beschikbaar is van 3 bij 3 meter.
 • Betaling van de behandeling dient contact te worden voldaan, na behandeling. Of, in overleg, per bank (aan de hand van de gestuurde factuur) of met een cadeaubon. Wij bieden ook de mogelijkheid om te pinnen via Izettle of betaalverzoek.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaats. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden de behandelkosten volledig aan u door berekend of komt de cadeaubon te vervallen. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan.
 • Bij het maken van een afspraak kan worden gevraagd naar uw email en telefoonnummer, voor onze administratie.
 • Voor aanvang van uw eerste behandeling stellen wij u een aantal vragen om inzicht te krijgen in uw medische gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in een klantenkaart. Bij twijfel over de behandeling van een bestaande aandoening heeft de behandelaar het recht om de behandeling te staken en u door te verwijzen naar een arts. Wanneer uw arts er in toestemt kunt u natuurlijk als nog een vervolgafspraak maken.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode en/of gezichtsbehandeling mag ondergaan. U waarschuwt de behandelaar onmiddellijk als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast.
 • Eventueel gebruik van medicijnen, behandeling van een arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling mede te delen. In een aantal gevallen is een aanpassing van de massage of behandeling namelijk noodzakelijk.
 • Al u persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van de Massage & Beautybrigade (en haar masseurs) en derhalve kan deze niet aansprakelijk stellen voor negatieve gevolgen en/of letsel, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. En kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten en afspraken die hieruit voortkomen. De Massage & Beautybrigade (en haar masseurs) zijn tevens niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Wij kunnen geen behandeling geven aan cliënten met een posttraumatische of pathologische aandoening. Hiervoor kunt u terecht bij een fysiotherapeut.
 • Hygiëne en ethiek zijn voor de Massage & Beautybrigade heel belangrijk. Wij verwachten van onze klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.
 • De Massage & Beautybrigade heeft het recht klanten te weigeren.
 • 5 en 10 massage voordeelkaarten zijn adres gebonden en niet overdraagbaar aan derden. (gezinsleden wonend op hetzelfde adres kunnen wel gebruik maken van dezelfde kaart)
 • Cadeaubonnen, 5 en 10 massage voordeelkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De cadeaubon is 2 jaar geldig met ingang van uitgiftedatum.
 • De massage of behandeling die gegeven wordt bij de Massage & Beautybrigade is te allen tijde geen erotische massage/behandeling.
 • De Algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door de Massage & Beautybrigade te alle tijden worden gewijzigd.

De Massage & Beautybrigade streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of de bejegening van de cliënt dien je dit uiterlijk binnen 48 uur na de behandeling kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail. De Massage & Beautybrigade zal de klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.

De Massage & Beautybrigade voldoet aan de eisen van de Wet Wkkgz, die is ingetreden per 1 januari 2017. Mocht de klacht om welke reden dan ook niet tot tevredenheid worden opgelost, zijn wij aangesloten bij erisietsmisgegaan.nl en hanteren wij hun klachtenregeling.