Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Massage & Beautybrigade verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van de Massage & Beautybrigade, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Massage & Beautybrigade verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Massage & Beautybrigade (Eigenaresse: Nikki Wigman)
Margaret Krophollerlaan 23, 1902MA Castricum
Tel. 0251-659232 | 06-52428265   KvK nummer: 37144672
De praktijk is bereikbaar via info@massagebrigade.nl

Verwerking persoonsgegevens
De Massage & Beautybrigade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum
 • Adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)
 • Telefoonnummer en e-mailadres (Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening)
 • Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose en/of intakeformulier
 • Voor – en na foto’s (indien van toepassing en alleen met toestemming van u)

De Massage & Beautybrigade verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
 • Je e-mailadres wordt, wanneer je hier toestemming voor geeft, gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Massage & Beautybrigade.
 • Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 • Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.
 • Voor- en na foto’s van de huid mogen gedeeld worden op Social Media, na toestemming van u.
 • Foto’s, genomen van u tijdens of na een behandeling of product mogen, na toestemming van u,
  worden gebruikt voor Social Media doeleinden.

E-mail berichtgeving:
De Massage & Beautybrigade gebruikt je e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te melden. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

Bewaartermijnen
De Massage & Beautybrigade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Klantenbestand
Bewaartermijn: Zolang je klant bent.

Reden Personalia:
– Afhandeling betalingen
– Verzending nieuwsbrief
– Bereikbaarheid, indien nodig, voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten

Delen van persoonsgegevens met derden
De Massage & Beautybrigade verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Massage & Beautybrigade gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Indien van toepassing hebben wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst.

De Massage & Beautybrigade gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:
WordPress / Strato: Voor het hosten van de website
Treatwell: Voor online reserveren, online agenda
Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven
Moneybird: Administratie programma  voor het maken van facturen.
Boekhouder: Dhr. C. Kolenbrander

Cookies, of vergelijkbare technieken,
De Massage & Beautybrigade heeft een pagina of account op Facebook, Twitter, Instragram en Google+
Op bovenstaande websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende website (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegeven doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit zelf doen via de nieuwsbrief of je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier
De Massage & Beautybrigade zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Massage & Beatybrigade zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Massage & Beautybrigade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
De Massage & Beautybrigade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier

Wijzigingen
De Massage & Beautybrigade behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.