Privacy

De Massage en Beautybrigade gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen.
Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

PRIVACYVERKLARING VAN DE MASSAGE & BEAUTYBRIGADE

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Massage & Beautybrigade verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van de Massage & Beautybrigade, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Massage & Beautybrigade verstrekt,
geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Massage & Beautybrigade, M. Krophollerlaan 23, 1902ma Castricum
Tel. 0251-659232 | 06-52428265   KvK nummer: 37144672
De salon is bereikbaar via info@massagebrigade.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Massage & Beautybrigade en voor welk doel?
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)
c) Telefonnummer en e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose en/of intakeformulier
e) Voor – en na foto’s (indien van toepassing en alleen met toestemming van u)

2.2      De Massage & Beautybrigade verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken
en de eventuele annulering daarvan,
b) Je e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
van de Massage & Beautybrigade
c) Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.
Voor- en na foto’s van de huid mogen gedeeld worden op Social Media, na toestemming van u.
e) Foto’s, genomen van u tijdens of na een behandeling of product mogen, na toestemming van u,
worden gebruikt voor Social Media doeleinden.

E-mail berichtgeving:
De Massage & Beautybrigade gebruikt je e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te melden. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
De Massage & Beautybrigade verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Massage & Beautybrigade passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Massage & Beautybrigade gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.
Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de eigenaresse van de Massage & Beautybrigade kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Massage & Beautybrigade zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Massage & Beautybrigade je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van de Massage & Beautybrigade via info@massagebrigade.nl

6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.